Sinds 2017 verschijnt de Skoalklapper in een digitale versie. Reden destijds om over te stappen van papier naar digitaal was onder meer dat school digitaal een mooier blad kon produceren (full-colour) en dat het goed aansloot bij de steeds verdergaande digitalisering van De Mienskip. Informatie wordt gedeeld via de digitale nieuwsbrief, website, twitter en facebook en ook de jaarkalender verschijnt digitaal.

Belangrijkste doel van de Skoalklapper is ouders en familieleden bij school te betrekken en te informeren over de activiteiten van de leerlingen. Helaas zijn wij tot de conclusie gekomen dat de Skoalklapper te weinig toevoegt aan de overige digitale kanalen. De Ouderaad en de school hebben in goed overleg besloten de uitgave van de Skoalklapper te beëindigen.

Hieronder vindt u de laatste Skoalklapper. van obs de Mienskip.

https://jil.st/SK072017