Meertalig onderwijs

Op de Mienskip erkennen, waarderen en stimuleren wij meertaligheid bij onze leerlingen. Talen bepalen je identiteit, maar maken ook deel uit van het gemeenschappelijk erfgoed. Naast de Nederlandse taal bieden we de Friese en Engelse taal op een betekenisvolle en geïntegreerde wijze aan en in er een doorgaande lijn vanaf groep 1 tot groep 8 zichtbaar. In ons meertalig onderwijs richten wij ons op het ontwikkelen van een positieve attitude voor de verschillende talen, de uitbreiding van de woordenschat in het Nederlands, Fries en Engels en het spreken van en luisteren naar verschillende talen. Het streven is de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. 

Een aantal voordelen van meertalig onderwijs:

  • Kinderen zijn zich bewust van meertaligheid,
  • Kinderen worden voorbereid op een Europa waarin verschillende talen een rol spelen,
  • Kinderen beheersen al op jonge leeftijd meer talen dan alleen hun moedertaal,
  • Het algemene taalgevoel van kinderen wordt gestimuleerd en versterkt. (www.drietalen.nl)