Meertalig onderwijs

o.b.s. de Mienskip is een gecertificeerde 3TS+ school . Dat betekent dat er naast het Nederlands aandacht is voor het Fries en het Engels. De Nederlandse, Friese en Engelse taal worden niet alleen als vak gegeven maar ook als voertaal voor andere vakken gebruikt. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt wanneer de verschillende talen aan bod komen.

Meertaligheid heeft een positieve invloed op het cognitief functioneren. Bovendien is beheersing van het Fries nuttig voor het maatschappelijk functioneren. Ook willen we een bijdrage leveren aan het behoud van de Friese taal. Het streven is de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. Naast de Friese taal is er daarom aandacht voor het Engels. Ook kennis van Europa en ervaring met landen om ons heen zijn van belang.

Een aantal voordelen van meertalig onderwijs:

  • Kinderen zijn zich bewust van meertaligheid,
  • Kinderen worden voorbereid op een Europa waarin verschillende talen een rol spelen,
  • Kinderen beheersen al op jonge leeftijd meer talen dan alleen hun moedertaal,
  • Het algemene taalgevoel van kinderen wordt gestimuleerd en versterkt. (www.drietalen.nl)