Ouderraad

Hielke van der Meulen, Hennie Zijlstra, Petra Veenstra, Gerda Dijkstra, Anton Spinder, Sietske Joustra, Hedy Kunst en Elbrich de Poel zijn een groep enthousiaste ouders die in de ouderraad zitten. De groep wordt aangevuld met twee leerkrachten, Anke van Dijk en Irene de Vries. De ouderraad heeft tot taak allerlei praktische activiteiten die direct of zijdelings met school te maken hebben te begeleiden en te ondersteunen. Voorbeelden daarvan zijn o.a. de voorbereiding en de uitvoering van het Zomerfeest, de paaslunch, het Sinterklaasfeest, de kerstviering en de zakelijke ouderavond. Daarnaast beheert de ouderraad het ouderfonds. Alle leden helpen mee met organisatie en uitvoering van activiteiten. Daarnaast heeft ieder lid één of twee zaken in portefeuille waar hij/zij specifiek verantwoordelijk voor is.