De Mienskip participeert in het internationaal project 'Erasmusic+'. Dit is een driejarig project waarbij er internationaal wordt samengewerkt aan muziek, ICT, taal en creatieve activiteiten. Het thema van het project is muziek en het hoofddoel is om samen te delen en muziek te maken:

the main goal is to share and make music together!’

Doelen:

  • elkaar inspireren om op innovatieve manieren te leren m.b.v. muziek
  • samenwerking en uitwisseling tussen de vijf deelnemende EU landen stimuleren
  • onderlinge communicatie en correspondentie tussen leerlingen bevorderen