Wat is de Vreedzame school?

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Waarom kiest de Mienskip voor de Vreedzame School?

Op de Mienskip vinden wij het belangrijk dat wij elkaar met respect behandelen. Sociale vaardigheid is een van de belangrijkste onderdelen in de maatschappij en daarom krijgt dit ook veel aandacht in onze school. Een goede omgang met elkaar vinden wij waardevol en daarom besteden wij hier volgens een programma en structuur in een doorlopende lijn van groep 1 tot en met 8 aandacht aan in de vorm van de Vreedzame School. Er wordt per jaargroep gewerkt met een planning van 6 blokken:

Blok 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming)
Blok 2: We lossen conflicten zelf op (over conflictoplossing)
Blok 3: We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
Blok 4: We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij (over actief meedoen)
Blok 6: We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten)