De Mienskip is excellent.

De Mienskip heeft eerder het predicaat Excellente School 2013 en 2014 verkregen. In die jaren bleek reeds dat de school goed presteerde en uitstekend functioneerde. In 2015 is dit laatste wederom bevestigd. De jury heeft een bevlogen, betrokken en zeer ambitieus team aangetroffen, dat goed onderwijs realiseert en borgt en binnen een professionele cultuur het beste uit zichzelf en de leerlingen haalt. Bovendien zorgt vooral het thema zorg en begeleiding en differentiatie op zeven niveaus voor een herkenbaar excellentiegebied. Dit thema werkt door in de school als geheel en versterkt ook expliciet de reputatie van de Mienskip. De school is op dit thema onderscheidend, inspirerend voor andere scholen en in staat die andere scholen op dat gebied verder te helpen.

De jury heeft ook geconstateerd dat de school wenst uit te blinken op meer dan een gebied. Op dit moment leidt dit nog tot te veel versnippering binnen het excellentieprofiel. Voor de toekomstbestendigheid daarvan is het dan ook voorwaardelijk dat de losse thema’s helder met elkaar verbonden worden door een relevant gemeenschappelijk doel.

Alles overziende is de jury van oordeel dat de Mienskip op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School primair onderwijs toekomt.